شرکت تولیدی صنعتی تهران مارال
شرکت تولیدی صنعتی تهران مارال


مشخصات فيزيكي : روغن دنده خودرو ماك اي پي 90-140 :   توليدي شركت تهران مارال

 

ويژگي هاي مهم  
روغن دنده ماك اي پي (E P) با  بكارگيري  روغن  پايه  بسيار  مرغوب  پالايش   شده  در شركت  تهران مارال  همراه  با  مواد  افزودني  لازم  توليد و عرضه  مي شود .

مواردكاربرد
روغن دنده  ماك اي .پي بطور عمده  جهت  چرخ دنده هايي كه درزير بارهاي سنگين از قبيل جعبه  دنده هاي وسايط نقليه موتوري كه در برابر روغن معدني خاص بدون مواد افزودني بقدر كافي استقامت نداشته باشد مناسب  است . بايد دانست مصرف اين روغن تا فشار معيني امكان پذير است و در صورت فشار  فوق العاده  بايد از روغن   E . P .S استفاده شود .

 سطح كيفيت

انجمن نفت آمريكا          API GL4 

 

 

 

مشخصات سوپرماك ويژه  توليدي تهران مارال

 

ويژگي هاي مهم
روغن دنده اي پي اس ازروغن پايه بسيار مرغوب وبا كيفيت عالي پالايش و توليد مي شود. 

مواردكاربرد
روغن دنده  اي .پي.اس جهت انواع دنده هايي كه در فشارفوق العاده زياد و شرايط  سخت  كار مي كند وبه ويژه  جهت  جعبه  دنده  اتومبيل ها و كاميون ها  وماشين آلات سنگين راهسازي و كشاورزي و دنده هايي كه  هيپوئيد  ناميده مي شود  مورد مصرف دارد همچنين براي چرخ دنده هاي حلزوني مايل وجعبه دنده ها وبرخي از ديفرانسيل ها توصيه مي شود .