شرکت تولیدی صنعتی تهران مارال
شرکت تولیدی صنعتی تهران مارال


مشخصات فيزيكي  ◄ سوپر والوالين كاوه ► توليدي شركت توليدي صنعتي تهران مارال

    ويژگي ها

          موارد كاربرد

براي گريس كاري ياتاقان هاي باز  در كليه ماشين آلات و صنايع . اين محصول در بازار به عنوان  والوالين شناخته مي شود . گريس سديم در مقابل آب مقاوم نيست .

نوع بسته بندي :
400 پوندي ، 50 كيلو گرمي ،  2 پوندي ، 1 پوندي

 

 

مشخصات فيزيكي  ◄ گريس سوپر كاپ ► توليدي شركت توليدي صنعتي تهران مارال

     ويژگي ها

     موارد كاربرد

      براي روانكاري عمومي در مواردي كه سرعت و فشار مكانيكي كم باشد و درجه حرارت سيستم بالاتر از c  º 60     

       نرود مانند : اتصالات ، لولا ها ، ريل ها ، قفل ها ، پيچ ها ، و ...  و در محيط هاي مرطوب نظير پمپ آب .

 

نوع بسته بندي :

400 پوندي ، 50 كيلو گرمي ،  35 پوندي ، 17 پوندي ، 10 پوندي ، 6 پوندي ،  2 پوندي ،1پوندي

 

 

مشخصات فيزيكي  ◄  گريس فرسان (بنتون ) ► توليدي شركت توليدي صنعتي تهران مارال

    ويژگي ها

موارد كاربرد

براي مواردي كه درجه حرارت بالا بوده و امكان گريس كاري دوباره به راحتي وجود داشته با شد پيشنهاد  مي شود (نظيرياتاقان كوره ها ). اين گريس بر خلاف ساير گريس ها  با بالا رفتن درجه حرارت به صورت كك درآمده و ذوب نمي شود اصطلاحاً (NON DROP) خوانده مي شود .

 

نوع بسته بندي :
400 پوندي ، 17 پوندي ، 2 پوندي ، 1 پوندي

 

 

 

مشخصات فيزيكي « گريس كاپ گرافيتدار » توليدي شركت توليدي صنعتي تهران مارالويژگي ها

          موارد كاربرد :

          براي  روانكاري اسكلهاي دريايي كارخانجات نورد فولاد راه آهن و پمپ هاي آب بكار  مي رود  ماشين آلاتي

          كه با گريس گرافيت دار  روانكاري مي شوند نسبت به گريس معمولي با انرژي كمتري به حركت در مي آيند

         بعلاوه   گرافيت  در  صورت   فقدان   گريس  كاري  به  موقع  جلوي گير پاچ  (قفل شدن)  قطعات  را  مي گيرد .

 

نوع بسته بندي :
بشكه 400 پوندي

 

 

مشخصات فيزيكي «  گريس كمپلكس كلسيم بهسان » توليدي شركت توليدي صنعتي تهران مارال

       ويژگي ها

          موارد كاربرد :

          براي روانكاري اسكلهاي دريايي ، كارخانجات نورد ، فولاد ، راه آهن و پمپ هاي آب بكار مي رود ماشين آلاتي

          كه با  گريس  گرافيت  روانكاري مي شوند نسبت به گريس معمولي با  انرژي كمتري به حركت در مي آيند

          بعلاوه   گرافيت  در صورت  فقدان  گريس  كاري  به موقع  جلوي  گير پاچ  (قفل شدن)   قطعات  را  مي گيرد .

 

نوع بسته بندي :
بشكه 400 پوندي ، 17 پوندي ، 7 پوندي ، 2پوندي ، 1 پوندي

 

 

 

مشخصات فيزيكي «  گريس گرافيت  4  V » توليدي شركت توليدي صنعتي تهران مارال

 

ويژگي ها

موارد كاربرد :

براي روانكاري  اكسل ، صنايع ، دريايي ، كارخانجات ، نورد فولاد ، راه آهن ، و پمپ هاي آب بكار مي رود ماشين آلاتي كه با گريس گرافيت روانكاري مي شوند نسبت به گريس معمولي با انرژي  كمتري  به حركت در مي آيند  بعلاوه  گرافيت در صورت فقدان گريس كاري به موقع جلوي گير پاچ ( قفل شدن ) قطعات را مي گيرد .

 

نوع بسته بندي :
بشكه 400 پوندي

 

 


مشخصات فيزيكي  ﴿ گريس ليتيم مهسان ﴾ توليدي شركت توليدي صنعتي تهران مارال          ويژگي ها         موارد كاربرد

         براي استفاده در شرايط خشك و مرطوب و همچنين مناسب براي سيستم هاي روانكاري مركزي ، مناسب براي

         ياتا قان ها ي تخت ، غلطكي و كليه سطوح متحرك .

 

 

نوع بسته بندي :
400 پوندي ،50 كيلوگرمي ، 35 پوندي ، 17 پوندي ، 10 پوندي ، 2 پوندي ، 1 پوندي ، 400 گرمي

 

 

 

مشخصات فيزيكي «  گريس مالتي پرپوزEP  » توليدي شركت توليدي صنعتي تهران مارال

      ويژگي ها

         موارد كاربرد :

براي استفاده در صنايعي مانند نورد فولاد كه به گريسي با مقاومت حرارتي مناسب وپايداري تحمل فشار

         و بارهاي مكانيكي نياز دارند و همچنين براي مصرف كليه ياتاقانها پيشنهاد مي شود .

 

نوع بسته بندي :
 بشكه 400 پوندي 

 

 

مشخصات فيزيكي «  گريس مالتي » توليدي شركت توليدي صنعتي تهران مارال

ويژگي ها

         موارد كاربرد :

         براي استفاده در كليه موارد گريس كاري اتومبيل مثل ياتاقان چرخ و  وسايل نقليه با جلوبندي و اتصالات

         توپي در مواردي كه  فواصل زماني  روانكاري طولاني است ، پيشنهاد شده براي ماشين آلات ساختماني .

 

 

 

نوع بسته بندي :
بشكه 400 پوندي 

 

 

 

مشخصات فيزيكي  ◄ گريس سوپر شاسي► توليدي شركت توليدي صنعتي تهران مارال

    ويژگي ها

     موارد كاربرد

     براي روانكاري عمومي اتصالات ، و خصوصاً شاسي اتومبيل ها پيشنهاد مي شود اين گريس نسبت به گريس     

      كاپ چسبندگي بيشتر و مقاومت حرارتي كمتر دارد .

 

نوع بسته بندي :
400 پوندي ، 50 كيلو گرمي ،   17 پوندي ،  6 پوندي ،  2 پوندي ،