شرکت تولیدی صنعتی تهران مارال
شرکت تولیدی صنعتی تهران مارال


مشخصات روغن هيدروليك ساران توليدي شركت تهران مارال

خواص مهم
روغن هيدروليك  ساران  با  درجات  گرانروي  متفاوت ، از مجموعه روغنهاي  هيدروليك  و گردشي (CIRCULATING) براي  سيستم هاي  صنعتي  كه  متشكل از روغن  پايه  مطلوب و مواد افزودني  مناسب  براي  جلوگيري از اكسيد  شدن روغن ، ايجاد  كف   در سيستم ، و مقاوم ساختن  قطعات  فلزي در برابر زنگ زدن  مي باشد . روغن  هيدروليك ساران با  خاصيت شاخص  گرانروي  بالا و نقطه ريزش  پائين داراي پايداري  گرانروي در دماي  حرارتي كار قطعات و رواني در هواي سرد مي باشد  و در مقابل تشكيل امولسيون با آب پايدار مي باشد .

 موارد كاربرد
اين  محصول  بطور عمده در سيستم هاي  هيدروليك  همراه با  رعايت درجه روغن مورد  نياز ماشين هاي صنعتي كه داراي  سيستم هاي  گردشي  روغن  مي باشند  به  كار مي رود مانند ، كمپرسورها ، دند ه هاي بسته ، مو تور پمپ هاي الكتريكي ، دستگا ههاي  نساجي ، و ابزارهاي  كه  قابليت  زنگ  زدگي  و اكسيده شدن (R&O(RUST & OXIDATION  را دارند بكار مي رود  .

توجه
آلودگي  روغن هيدروليك  ساران  با  مواد قليايي به  طور قابل محسوسي به كيفيت  آنها  آسيب مي رساند و منجر به مسدود شدن صافي و از بين رفتن خاصيت جدا پذيري آب از روغن ، مي گردد .

 

سطح كيفيت                        HL , DIN  51524  PART 1

مشخصات فيزيكي

 

 

مشخصات هيدروليك جنرال توليدي تهران مارال

 ويژگي هاي مهم
روغني است كه عمليات پالايش به دقت روي آن انجام گرفته است و حاوي مواد  افزودني ضد  خوردگي و ضد اكسيداسيون  ضد زنگ و فرسودگي  و ويژگي خاص آن مقاومت آن در مقابل اكسيد شوندگي و  سهولت  جدا شدن آن از آب است . و هيچ گونه آسيبي به قطعات آب بندي شده و سر شيلنگ  ها و واشر ها نمي رساند . 

مواردكاربرد
اين روغن جهت انتقال نيرو و روغنكاري  مناسب در سيستم هاي هيدروليكي ماشين آلات صنعتي و كشاورزي و تمام سيستم هاي مشابه كه از شرايط كاري آنها با فشار و دماي بالا است توصيه مي گردد .

 

سطح كيفيت  :
DIN 51524 PART 11
DENISON  HF  O
AW

 

 

مشخصات هيدروليك سپاس توليدي تهران مارال

 ويژگي هاي مهم
روغني است كه عمليات پالايش به دقت روي آن انجام گرفته است و حاوي مواد  افزودني ضد  خوردگي و ضد اكسيداسيون ، ضد زنگ و ضد  فرسودگي  و ضد كف  است .  از  ويژگيهاي چشمگير اين روغن ، مقاومت آن در مقابل  اكسيد  شوندگي و سهولت  جدا شدن آن از آب است . اين روغن هيچ گونه آسيبي به قطعات آبندي شده و سر شيلنگ  ها و واشر نمي رساند .

مواردكاربرد
استفاده از روغن  سپاس  جهت انتقال نيرو و روغنكاري  مناسب در سيستم هيدروليكي ماشين آلات صنعتي و كشاورزي و كليه سيستم هاي مشابه كه از شرايط كاري آنها LOAD فشار و دماي بالا است توصيه مي شود .

سطح كيفيت
1-
DIN 51524 PART 1
DENISION HF

 

.

مشخصات هيدروليك مهسان توليدي شركت تهران مارال

 ويژگي هاي مهم
روغني است كه با پايه معدني مرغوب تهيه شده و به دليل كيفيت خوب پالايش در مقابل اكسيد شوندگي مقاوم بوده ، لجن و ساير تركيبات اكسيد شده از خود بجا نمي گذارد .

مواردكاربرد
از اين روغن در كليه سيستم هاي گردشي و بسته كه داراي كارمتوسط مانند ياتاقانهاي ساچمه اي و غلطكي ، دنده ها ، جعبه دنده بعضي از وسايط نقليه سواري و كليه تجهيزاتي كه شرايط كار آنها استفاده از روغن هاي داراي ماده افزودني را ايجاب نمي كند پيشنهاد مي شود .